Μονοκατοικία στο Νέο Ρύσιο
May 2012

neo-rysio-web_09

Σχεδιασμός και Αποπεράτωση Τριώροφης Μονοκατοικίας
θέση : Νέο Ρύσιο
εμβαδόν : 402 τ.μ.
έτος : 2010-2012

neo-rysio-web_01 neo-rysio-web_02 neo-rysio-web_03 neo-rysio-web_04

neo-rysio-web_05 neo-rysio-web_06 neo-rysio-web_07

neo-rysio-web_10 neo-rysio-web_11 neo-rysio-web_08

neo-rysio-web_12 neo-rysio-web_13 neo-rysio-web_14

neo-rysio-web_16 neo-rysio-web_17 neo-rysio-web_18

neo-rysio-web_15 neo-rysio-web_32 neo-rysio-web_33 neo-rysio-web_34

neo-rysio-web_35 neo-rysio-web_36

neo-rysio-web_37 neo-rysio-web_39 neo-rysio-web_38

 

neo-rysio-web_20 neo-rysio-web_21 neo-rysio-web_19

neo-rysio-web_23 neo-rysio-web_22 neo-rysio-web_24

neo-rysio-web_26 neo-rysio-web_27 neo-rysio-web_25 neo-rysio-web_31

neo-rysio-web_28 neo-rysio-web_29 neo-rysio-web_30 neo-rysio-web_42

neo-rysio-web_41 neo-rysio-web_40